Arbetsuppgifter - N D\C Teknisk fastighetsförvaltning

Go to content

Main menu:

Arbetsuppgifter

Tjänster

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

 • Budgetarbete, underhållsplaner, investeringsplaner
 • Upphandling av entreprenörer och tjänster
 • Utföra underhållsprojekt – normal fastighetsförvaltning
 • Säkerställa att myndighetskrav efterföljs
 • Driva ombyggnads- tillbyggnadsprojekt
 • Kontroll och uppföljning av service- och driftavtal
 • Energioptimering
 • Driva projekt på distans
 • Mätningar & Statistik
 • Ekonomiska kalkyler
 • Stödja styrelsen
 • Kontakta entreprenörer och byggföretag
 • Skadehantering
 • Avtal & förhandlingar
 • Boendeservice
 • Störning & avhysning
 • Sidoentreprenörer/nyckelhantering
 • Ärendehantering
 • Arbetsledning
 • Projektering
 • Beställning av arbeten
 • m.m
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu