Detaljerad - N D\C Teknisk fastighetsförvaltning

Go to content

Main menu:

Detaljerad

Tjänster

Kund center och fastighetsskötsel

En av de viktigaste delarna i teknisk fastighetsförvaltning är en fungerande felanmälan och fastighetsansvar. Vi har egen personal som sköter både handläggning av felanmälningar och enklare felanmälan. Vi har valt att göra en central felanmälan som har hand om alla de fastigheter där vi har teknisk fastighetsförvaltning.


Förebyggande underhåll

Vi försöker alltid att arbeta förebyggande så att allvarliga fel aldrig hinner uppstå. Målet är att trasiga lampor och kärvande portar ska åtgärdas innan någon boende har hunnit ringa för att anmäla. Till vår hjälp har vi ronderingsschema som utefter varje avtal reglerar efter vilken frekvens olika byggnadsdelar ska kontrolleras.


Kund Center - felanmälan

Hjärtat i vår verksamhet är Kund center som tar hand om felanmälningar, tidsbokningar och boendeinformation till alla våra kunder. Att felanmälan fungerar bra är en väldigt viktig del av teknisk fastighetsförvaltning. Vårt kund center är alltid tillgängligt och här ska man alltid kunna vända dig för att få information och hjälp med att anmäla fel i fastigheten.


Statistik

Systemet gör det möjligt att redovisa statistik på periodens felanmälningar, vilket typ av fel som är mest frekventa och om felanmälningarna på ett visst objekt har förändrats jämfört med samma period föregående år t.ex. Kund center tar också hand om tidsbokningar och information till boende om vad som händer i fastigheten.


Teknisk och administrativ fastighetsförvaltning

Förvaltare

Den tekniska fastighetsförvaltningen är styrelsens förlängda arm.

Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda.

Den tekniska fastighetsförvaltningen innefattar all teknisk skötsel av fastigheten - fastighetsskötsel och drift, men minst lika viktig är den administrativa delen som handlar om att hantera boendefrågor,

störningar, myndighetsbeslut och sidoentreprenörer.


Förvaltarrapport

Förvaltaren lämnar rapport över inkomna ärenden till styrelsen kontinuerligt, oftast 1 gång i månaden i samband med driftsmöten/styrelsemöten. På så sätt har styrelsen full kontroll på allt som pågår i fastigheten. Varje ärende är lätt att följa från start till avslut. Det kan handla om allt från skador på fastigheten till medlemsärenden.


Förvaltningsassistent

På många av våra bostadsrättsföreningar där vi har teknisk fastighetsförvaltning har vi ett lokalt förvaltningskontor där boende kan få hjälp under vissa öppettider. På andra tar vi hand om medlemsärenden på telefon eller på vissa bestämda besökstider.

NDC TF förvaltningsassistent har hand om öppettider och telefontider och alla löpande boendeärenden.


Register och administration

NDC TF sköter bostadsrättsföreningens lägenhetsregister vilket omfattar register över pantsättning och överlåtelsehandlingar. Lägenhetsregister med aktuella överlåtelser och historik på tidigare ägare finns både fysiskt och digitalt i vår lägenhetsdatabas.


Vi sköter dessutom upprättandet av kontrolluppgifter, överlåtelser av bostadsrätter, styrelseregistrering med mera.


Stämma och medlemsinformation

Förvaltningen är naturligtvis ett stöd till styrelsen när det gäller information till medlemmarna. Vi hjälper också till att förbereda varje årsstämma. 


Förvaltningen håller hyresgäster och bostadsrättshavare informerade om allt som rör förvaltningen av deras bostad.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu