Introduktion - N D\C Teknisk fastighetsförvaltning

Go to content

Main menu:

Introduktion

TjänsterInom Teknisk fastighetsförvaltning ansvarar vi för:

 • Service center för Felanmälan och medlemmars klagomål
 • Hela fastighetsbeståndets tekniska frågor 
 • Sitta med i styrelsen som teknikansvarig och ge svar på tekniska frågor.
 • Drift- och underhållsbudget samt prognos
 • Upphandling, kvalitetssäkring och utvärdering av service- och driftsavtal, försörjningsmedia och sidoentreprenörer
 • Framtagande av kalkyler för hyresgästanpassningar i samband med uthyrningsarbete samt projektansvar för genomförande av anpassningen
 • Säkerställa en optimerad energiförbrukning
 • Hantering av lås schema och nyckelregister
 • Upphandling och kontroll av löpande och planerat underhåll samt verka för att aktuella fastigheter har de mest miljövänliga och kostnadseffektiva avtalen
 • Förebyggande underhåll
 • Statistik
 • Förvaltarrapport
 • Stämma och medlemsinformation
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu